Munlyckan

Tandvård som aldrig sviker

Tandvårdsstöd

Tandvårdschecken (ATB – Allmänna Tandvårdsbidraget) dras direkt från din räkning när du har besökt en tandvårdsklinik som är ansluten till Försäkringskassan.

  • Varje år får du som är mellan 20 och 29 år 600 kronor i bidrag.
  • Du som är mellan 30 och 74 år får 300 kr/år.
  • Är du över 75 år får du också 300 kr/år från Försäkringskassan i bidrag till tandvård.

Det nya tandvårdsstödet är tänkt att ge ett extra skydd mot höga kostnader för tandvård. Upp till 3000 kronor betalar du hela beloppet. Kostnad mellan 3001 och 15 000 kronor betalar du hälften av. Den del av behandlingen som överstiger 15 000 kronor betalar du 15% av Behandlingsperioden är ett år. Du får summera dina kostnader om du besökt flera tandläkare/tandhygienister och beloppen registrerats hos Försäkringskassan.