Munlyckan

Tandvård som aldrig sviker

Pris

 

Nr. Beskrivning FK ref.pris Vårt pris
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist  635  635
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist  805  805
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist  270  270
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist  510  510
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar  435  435
204 Profylaxskena, per skena  765  765
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid  160  160
206 Fluorbehandling  320  320
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten  255  255
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande  475  475
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande  755  755
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 415
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 165 165
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning  475  760
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning  1 015 1 015
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 505  1 505
 --- Zoom klinikblekning ---  3 900
 --- Tandhygienistbehandling frisk patienten utan fickor och måttligt med tandsten, ink. Air-flow. (ibland tillkommer 312 el 311) ---  1 270
 --- Tandhygienistbehandling parodontal sjukdom med ett flertal fickor, ink Air-flow. (ibland tillkommer 312 el 311) ---  1 525